ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบสาม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2554
ทางโรงเรียนวัดโชติการามได้มีการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบสาม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ร่วมกับโรงเรียนบ้านขามขุนร่มฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโชติการาม ต้้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2554,23:00   อ่าน 1280 ครั้ง